Fundacja Petrus

Ognisko Wychowawcze "Marymont"


Ognisko Wychowawcze "Marymont" mieści się w szkole podstawowej, która, miejmy nadzieję, już wkrótce dołączy do naszego grona.

W ognisku tym jest wyjątkowo dużo wychowanków, którzy szczególnie potrzebują troski i uwagi opiekunów. Podczas wizyty, czekając na panią kierownik, mieliśmy okazję pomagać przy odrabianiu lekcji, rozmawiać zarówno z dziećmi, jak i z młodzieżą, niekiedy już prawie dorosłą.

Żywimy nadzieję, że dzięki chęci współpracy pana Jerzego Makarewicza – informatyka i wychowawcy o wielkim sercu, podopieczni będą mogli rozwinąć swoje umiejętności.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - Ognisko "Marymont" ma swoją siedzibę w szkole, dzieci prosto po zajęciach idą do przytulnego zakątka, gdzie mogą w spokoju odrobić lekcje, pobawić się z innymi, nauczyć się współodpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku. Wychowawcy dbają o rozwój podopiecznych, czego efektem jest duża ilość ozdób, które dekorują ściany. Na tablicy informacyjnej w korytarzu powieszony został plakat, który informuje o uczestnictwie placówki w projekcie.

Ognisko "Marymont" ma swoją siedzibę w szkole, dzieci prosto po zajęciach idą do przytulnego zakątka, gdzie mogą w spokoju odrobić lekcje, pobawić się z innymi, nauczyć się współodpowiedzialności za utrzymanie czystości i porządku. Wychowawcy dbają o rozwój podopiecznych, czego efektem jest duża ilość ozdób, które dekorują ściany. Na tablicy informacyjnej w korytarzu powieszony został plakat, który informuje o uczestnictwie placówki w projekcie.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - Podopieczni mogą korzystać z pracowni komputerowej, gdzie na platformie Mimi Mu uczą się dzięki ufundowanym kursom.

Podopieczni mogą korzystać z pracowni komputerowej, gdzie na platformie Mimi Mu uczą się dzięki ufundowanym kursom.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - Matematyka i język angielski bywają niełatwe, szczególnie dla dzieci z trudnością koncentracji i temperamentem. Dzięki kursom mogą każdą lekcję powtarzać wielokrotnie, spokojnie przyswajać materiał poprzez zabawy i powtarzanie słówek czy zdań.

Matematyka i język angielski bywają niełatwe, szczególnie dla dzieci z trudnością koncentracji i temperamentem. Dzięki kursom mogą każdą lekcję powtarzać wielokrotnie, spokojnie przyswajać materiał poprzez zabawy i powtarzanie słówek czy zdań.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - Urzekający, ceramiczny kwiatek wykonany przez jednego z podopiecznych.

Urzekający, ceramiczny kwiatek wykonany przez jednego z podopiecznych.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - Konik morski, piękna ozdoba zrobiona w ognisku, na zajęciach z ceramiki.

Konik morski, piękna ozdoba zrobiona w ognisku, na zajęciach z ceramiki.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - W niewielkim pokoju, obok komputera zawisł przyjazny, kolorowy plakat informujący o uczestnictwie placówki w projekcie Fundacji Petrus.

W niewielkim pokoju, obok komputera zawisł przyjazny, kolorowy plakat informujący o uczestnictwie placówki w projekcie Fundacji Petrus.

Ognisko Wychowawcze "Marymont" - Króliczek w granatowym szkliwie zrobiony w przerwie od nauki, w ramach kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Króliczek w granatowym szkliwie zrobiony w przerwie od nauki, w ramach kreatywnego spędzania wolnego czasu.


Ognisko Wychowawcze "Marymont"